Duurzaam circulair Afvalbrengstation Uitenhagestraat Den Haag

Duurzaam circulair Afvalbrengstation Uitenhagestraat Den Haag

De uitdaging was het nieuwe duurzame afvalbrengstation aan de Uitenhagestraat zowel uitnodigend en gebruiksvriendelijk als een showcase voor hergebruikte en gerecyclede materialen te laten zijn. Dit diende niet alleen in het materiaalgebruik maar ook in de vormgeving van het gebouw tot uitdrukking te komen. Vanwege de dicht bebouwde omgeving nabij het centrum moest het afvalbrengstation in zijn geheel ondergebracht worden in een gebouw, zodanig ontworpen dat geluidsoverlast naar de omgeving tot een minimum wordt beperkt. Het Afvalbrengstation is aan de hand van een niet Europese aanbestedingsprocedure op basis van een geïntegreerd UAV-gc contract (Design, Build & Maintain) op de markt gezet; de aannemer is verantwoordelijk voor het 15 jaar instandhouden van de gebouwinstallaties op basis van prestatie eisen. In de aanbesteding is maximaal gestuurd op het bereiken van de circulaire doelstellingen van de gemeente door het toepassen van specifieke selectiecriterea en gunningscriteria (hergebruik materialen en vormgeving).


Het afvalbrengstation dat in februari 2017 werd geopend, is uiteindelijk gerealiseerd met gevels opgebouwd uit gebruikte houten azobe damwandplanken, rest stalen ponsplaten uit de auto-industrie en hergebruikte sandwichpanelen. Het dak van een overbodige busterminal is hergebruikt in het dak van het afvalbrengstation. Het afvalbrengstation is bovendien waterneutraal en energieneutraal uitgevoerd. Het gebouw is geselecteerd en opgenomen in het jaarboek Architectuur in Nederland 2017-2018.

De Mex Groep heeft het projectmanagement en het contractmanagement verzorgd vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en ingebruikname van het Afvalbrengstation.

Projectinformatie
  • Gemeente Den Haag

  • 2015 - 2017

  • Projectmanagement, Contractmanagement

  • Utiliteitsbouw, Duurzaamheid

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Kees Waverijn

Foto impressie van het project