DRIS en Wayfinding Utrecht CS en Uithoflijn

DRIS en Wayfinding Utrecht CS en Uithoflijn

Provincie Utrecht is verantwoordelijk voor een goed functionerend DRIS-systeem voor de levering van actuele reisinformatie aan de reiziger. DRIS staat voor Dynamische Reizigers Informatie Systeem en geeft middels panelen op haltes en perrons de werkelijke (real-time) aankomst- en vertrektijden weer. Live data vanuit de bus en tram wordt daarbij als bron gebruikt.


Naar een ontwerp van Benthem Crouwel Architects (BCA) is op Utrecht CS, onder de naam OV-Terminal Utrecht, een station gebouwd waar alle vervoersmodaliteiten onder één kap onderdak hebben: trein, bus, tram en taxi. Het nieuwe OVT Utrecht verbindt op stijlvolle wijze al deze vervoersstromen met een goede bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Provincie Utrecht laat op de OV-Terminal Utrecht een nieuw systeem aanbrengen voor dynamische reisinformatie (DRIS) met actuele aankomsttijden over alle bus- en tramlijnen niet alleen op de bus-en tramstations maar ook in de bovenliggende stationshal, naast de informatie over de vertrekkende treinen. Ook voor de nieuw te realiseren tramverbinding naar de Uithof worden alle haltes voorzien met DRIS op TFT-schermen volgens de laatste stand der techniek. Daarnaast bereidt de provincie Utrecht de vervanging voor van alle, in rond 2010 en 2011 gerealiseerde, DRIS-systemen in de provincie en voormalig BRU-gebied (BestuursRegio Utrecht). Hier wordt vanuit de ervaringen bij andere provincies een doorontwikkeling beoogd om de exploitatie van deze systemen efficiënter te maken.


De Mex Groep verzorgt naast het gedelegeerd opdrachtgeverschap, het projectmanagement voor het ontwerp, aanbesteding en aanleg van de Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS) in de OV terminal en langs de Uithoflijn.

Projectinformatie
  • Provincie Utrecht

  • 2015 - heden

  • Projectmanagement, Contractmanagement

  • Strategische Advisering

  • Openbaar Vervoer

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Joost Meijer

Foto impressie van het project

Previous Next