Inkoopproces haltemeubilair en DRIS R-net Zuid-Holland

Inkoopproces haltemeubilair en DRIS R-net Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland ontwikkelt zich steeds meer tot één samenhangend stedelijk gebied. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een groeiende mobiliteit binnen, tussen en naar de stedelijke kernen. Het regionale openbaar vervoer heeft een belangrijke taak om de groeiende mobiliteit in goede banen te leiden, zodat het stedelijk gebied van de provincie bereikbaar en leefbaar blijft. Daartoe investeert de provincie in de productformule R-net om bovendien ook een bijdrage te leveren aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio. R-net is een overzichtelijk netwerk voor Hoogwaardig Openbaar vervoer dat regionale lijnen met elkaar en met ander vervoer (fiets, auto) verbindt door middel van knooppunten. R-net is een afkorting van Randstad-net. Het is dé kwaliteitsstandaard voor het Openbaar Vervoer (OV) in de Randstad. Herkenbaar OV, haltes in kenmerkende rode kleur, een eigen logo, hoogwaardige kwaliteit, een hoge frequentie, deels aparte busbanen, voorzieningen voor ketenmobiliteit, betere reis en overstapinformatie en concentratie van ruimtelijke ontwikkelingen rondom de knooppunten.


De Mex Groep heeft op basis van de ervaringen van de uitrol van R-net bij de provincie Noord-Holland voor het provinciale R-net programma het projectmanagement en het contractmanagement verricht voor de infrastructurele maatregelen rondom en de aanschaf van het karakteristieke R-net meubilair. Daartoe is onder meer een Europese aanbesteding voor DRIS (Dynamische Reizigers Informatie Systeem) doorlopen en is het omgevingsmanagement verzorgd op basis waarvan samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten met betrokken gemeentes.


Projectinformatie
  • Provincie Zuid-Holland

  • 2013 - 2015

  • Projectmanagement, Contractmanagement

  • Omgevingsmanagement

  • Openbaar Vervoer

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Joost Meijer

Foto impressie van het project