Herinrichting De Mient

Herinrichting De Mient.

Voor de parkeeroplossing in de oorspronkelijke plannen voor de herinrichting van de Laan van Meerdervoort was het nodig de bomen in de middenberm te kappen. Door grote bezwaren hiertegen is met de omgeving gekeken naar alternatieve oplossingen. Een van de genoemde deeloplossingen betrof de herinrichting van de Mient waarbij extra parkeerplaatsen kunnen worden gecreëerd als bijdrage in de parkeerbehoefte in de Vruchtenbuurt.


Mede omdat in de Mient het riool moet worden vervangen, heeft het stadsbestuur in juni 2015 besloten dat de Mient daarna opnieuw compleet herin te richten waarbij er circa 75 extra parkeerplaatsen worden gecreërd om de parkeerproblematiek in de Vruchtenbuurt op te lossen. Samen met omgeving en belanghebbenden waarvan vertegenwoordigers zitting hadden in een klankbordgroep is een Voorlopig Ontwerp ter besluitvorming uitgewerkt. Insteek daarbij was om in gezamenlijk overleg te bekijken hoe tegelijk met de 75 extra parkeerplaatsen ook een kwaliteitsverbetering voor de openbare ruimte kan worden bewerkstelligd.


De Mex Groep heeft het projectmanagement verzorgd van de ontwerpfase van de integrale herinrichting van de Mient.

Projectinformatie
  • Gemeente Den Haag

  • 2015 - 2017

  • Projectmanagement, Procesmanagement

  • Gebiedsontwikkeling

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Joost Meijer

Foto impressie van het project

Previous Next