Traverse Harlingen A31/N31

Traverse Harlingen A31/N31

Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeente Harlingen hebben in een publieke alliantie samen het project Traverse Haringen N31 opgestart. Het project heeft als doel de A31/N31 toekomstbestendig te maken, zodanig dat de bereikbaarheid van Friesland verbetert, de weg veiliger wordt, de leefbaarheid in Harlingen wordt versterkt en de gebiedsontwikkeling eromheen een sterke impuls krijgt. Dit heeft geleid tot een ontwerp van een grotendeels verdiepte dubbelbaans rijksweg in Harlingen met een aquaduct onder het van Harinxmakanaal en een over de rijksweg geprojecteerde centrale toegang tot de stad. Het project is op basis van een Design en Build contract (UAV-gc) op de markt gezet met een gunning op EMVI.


De Mex Groep heeft na het Tracébesluit het contractmanagement verzorgd tot en met de aanbesteding en de eerste fase van uitvoering van het contract.


Projectinformatie
  • Rijkswaterstaat

  • 2012 - 2015

  • Contractmanagement

  • Infrastructuur

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Kees Waverijn

Foto impressie van het project