Over de Mex Groep

Wat is de Mex Groep?

DeM(anagement)
ex(pertise)Groepbestaat uit 3 gedreven partners,

Kees Waverijn, Mathieu de Ruiter en Joost Meijer die elkaar bijna 5 jaar geleden gevonden hebben in de wijze waarop zij opdrachten willen uitvoeren met elkaar en met hun opdrachtgevers.

Wij hebben aantoonbaar onze sporen verdiend op gebied van project-, proces-, technisch- en inkoopmanagement. Ook zijn wij allen actief in strategische advisering en conflictbemiddeling (mediation). De opgebouwde gedeelde werkervaringen en management expertise van de verschillende partners binnen de Mex Groep op tal van diensten en werkgebieden versterken en vullen elkaar aan. Hierdoor zijn wij in staat om te opereren op een breed speelveld en kunnen elkaar volwaardig vervangen indien nodig.

Mathieu de Ruiter

Projectmanager

De kracht van Mathieu ligt bij het opzetten en uitvoeren van multidisciplinaire projecten, het samenbrengen van de verschillende ideeën met diverse stakeholders en het zodanig organiseren dat het leidt tot de beste oplossing.
De werkwijze die Mathieu hanteert, gaat uit van een goede samenwerking met zijn mede projectteamleden en andere betrokken stakeholders. Hij werkt nauwgezet en hecht er waarde aan om structuur en overzicht aan te brengen in zijn projecten, denkt kritisch mee en is pragmatisch en innovatief in het bedenken van oplossingen om het gewenste resultaat binnen projecten te halen.
Joost Meijer

Projectmanager

Joost heeft veel ervaring opgebouwd in het managen van complexe projecten, contracten en programma’s die onder invloed staan van een snel veranderende politieke omgeving en interne organisatiewijzigingen. Kenmerkend voor de aanpak van Joost is dat hij actief stuurt op het project en daarbij een goede balans weet te houden tussen het projectresultaat en het belang van de omgeving. De kwaliteit van Joost is zijn groot oplossend vermogen waarbij hij niet schuwt om buiten bestaande kaders te treden. Problemen zijn er niet, alleen uitdagingen!  
Kees Waverijn

Projectmanager

Kees vindt zijn uitdaging met name in het aanpakken van complexe projecten en processen. Hij kenmerkt zich daarin door zijn positieve gedrevenheid, is resultaatgericht en weet dit in een prettige samenwerking met andere betrokken en in de aansturing van zijn teams over te brengen. Hij beweegt zich daarbij even makkelijk tussen bestuurders als op de werkvloer. Kees denkt buiten de kaders en is creatief en innovatief in het vinden van oplossingen en kan deze omzetten naar resultaten in zijn opdrachten en projecten.