Kunstobject de Zandwacht, Maasvlakte Rotterdam

Kunstobject de Zandwacht, Maasvlakte Rotterdam

Meer dan negentig betonnen portalen van hoogsterkte beton op de Maasvlakte verbeelden straks de duinvorming langs de Nederlandse kust. Het Kunstenaarscollectief Observatorium liet zich bij haar ontwerp inspireren door de duinvorming aan de Nederlandse kust. Afbeeldingen van de baan van zandkorrels die door de wind worden meegevoerd en neerslaan achter een object leidden tot gekromde portalen. Op een ovaalvormige plattegrond van 20 bij 40 meter tekenen ze de contouren van drie duinen, één laag duin, één hoog en één daar tussenin. Deels zijn de objecten in elkaar geschoven en vormen een object waarin strandgangers kunnen verpozen.


De Mex Groep heeft het projectmanagement en contractmanagent verzorgd van de ontwikkeling, aanbesteding en realisatie van het kunstwerk de Zandwacht.

Projectinformatie
  • Havenbedrijf Rotterdam

  • 2014 - 2015

  • Projectmanagement, Contractmanagement

  • Utiliteitsbouw

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Mathieu de Ruiter

Foto impressie van het project